Apropos Architects

AA

 

2018 Bydlení Kanceláře Soutěž Veřejné

Bytový dům v Ostravě

Soutěžní návrh, finálové kolo soutěže
Ostrava, Česká Republika, 2018

Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Michal Gabaš

Pozemek v blízkosti historického jádra Ostravy vstupuje svými výraznými rohy do parteru města a pevně tím definuje přilehlý městský blok.

Návrh novostavby obytného domu s 55 byty, komerčními a kancelářskými plochami vychází z kontextu svého okolí a navazuje na městský charakter zástavby. Exponovaná nároží jsou členěním fasády a zvýšenými částmi domu zdůrazněna, a důstojně tak reflektují svou význačnou rohovou polohu na křížení ulic a začátku pěších zón. Vnitřní dvůr je naopak klidným místem pro obyvatele domu.

Měřítkem novostavba odkazuje na soudobou zástavbu, která v okolí na přelomu tisíciletí vznikla. Svým výrazem a artikulací se naopak velikost 6-ti podlažní hmoty zjemňuje a přibližuje člověku.

Bytové jednotky jsou seskupeny podél 3 schodišťových sekcí, které novostavbu přirozeně člení při zachování ekonomické výhodnosti. Jednotlivé byty jsou navrženy tak, aby co nejvíce využívaly dvousměrné orientace napříč objektem– do pobytového vnitrobloku i do přilehlých ulic a zajistili dostatečné proslunění

Parter objektu nabízí pronajímatelné obchodní plochy pro provozy nejširšího druhu. Pronajímatelné kanceláře jsou situovány v 2.NP domu.

Parkování je navrženo pod pobytovým vnitroblokem a ve dvou podzemních podlažích. Příjezd do podzemních garáží je situován v ulici Kostelní. Navrženy jsou dva autovýtahy, které představují nejvýhodnější řešení jak z ekonomického, tak z prostorového hlediska.

Pobytový vnitroblok je zvýšen na úroveň 2.NP a napojen na schodišťová jádra. Tím je dosaženo lepšího proslunění a příjemnějšího prostředí uvnitř dvora. Obyvatelům je k dispozici velkorysá travnatá plocha i možnost sportovního vyžití – horolezecká stěna na slepé zdi přilehlého objektu. Na střeše domu se nachází terasa určená obyvatelům domu.

Další projekty