Apropos Architects

AA

 

2013 Kultura Ocenění Soutěž Veřejné Vzdělávací

Muzeum Revoluce ’89

1. Místo v architektonické soutěži „Olověný Dušan“
Praha, Česká republika, 2009

Ing. arch. Tomáš Beránek

MUZEUM REVOLUCE ’89

Sociální funkce náměstí je na Ovocném trhu potlačena, lidé tudy jen procházejí. Navržená veřejná stavba nabízí místo k zastavení a zamyšlení. Ač sama střídmá, aktivně vstupuje do veřejného prostoru náměstí.

Do nepravidelného tvaru proluky je umístěn jednoduchý kvádr, odsazený od přilehlých domů. Propojení budovy s okolím je podpořeno umístěním vstupu do středu náměstí. Celý prostor proluky se tak zvětšil o patro pod úrovní terénu. V mezerách mezi domy jsou umístěny sochy. Stálá expozice muzea se vztahuje k sametové revoluci jako mezníku české historie. Hmota kvádru je symbolickým obeliskem k této události. Revoluce začíná od kořenů, a proto i návštěvník musí nejprve sestoupit dolů, aby mohl postupně stoupat nahoru za světlem až na terasu, z níž spatří nebe jako symbol svobody a naděje. Na stěny muzea jsou promítány pomocí projektorů jednotlivé události té doby od 17. listopadu po konec revoluce.

Nosná konstrukce je železobetonová a ocelobetonová, podlaha v nejvyšším podlaží je z pochozích skel nesených průvlaky z vrstveného skla. Obdobná konstrukce je použita pro zastřešení budovy. Fasáda je z černě probarveného pohledového betonu, zbroušeného a impregnovaného včelím voskem.

Další projekty