Apropos Architects

AA

 

2011 Bydlení Ocenění Soutěž

Rodinná věž

Ocenění v architektonické soutěži
Praha, Česká Republika, 2011

Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Jakub Heidler

Architektonické řešení

Dům na zelené louce? Dům pro mladou rodinu? Pak tedy minimální parcelu s maximálním využitím půdorysu. Nabízíme bydlení s nízkou investicí do pozemku a velkou výtěžností objemu. Uvnitř nechceme chodbu jako nadbytečný prostor sloužící k přesunu do jiných částí stavby. Tato místa jsou včleněna do obytných částí.  Kreslíme volné dispozice, otevřenost se snaží z patra vytvořit jeden pokoj dělitelný posuvnými příčkami. Rámy zasouváme do líce, každé okno opticky i fyzicky zvětší využitelné plochy o 1 m2. Vsadili jsme na obyčejné tvary a vertikální organizaci. Dům nazýváme jednoduchou kostkou, nepředstírá estetické ambice. Hledá je v prostém a čistém rozvržení. Návrh je věží s výhledy do krajiny. Může se stát jednou z cest, jak se nerozpínat do šířky na úkor přírody, naopak vyjít vstříc potřebám člověka v souladu s okolím. V malém měřítku naznačit možnost eliminace stále rozšířenějšího pojmu suburbanizace měst.

Dispozice

K pozemku se dostaneme příjezdovou komunikací z východu. Zahradu výškově oddělujeme od případné ulice. Organizace prostoru vyplývá z čtverce 6×6 m. Na nevytápěnou garáž navazuje předsíň přístupná z prvního patra. Suterén počítá s prací v dílně. Vystoupat do ložnice či pokoje pro děti je možné, aniž bychom prošli přes obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou.  Obytné místnosti druhého patra a podkroví vizuálně odděluje skříň od koupelny dvěma posuvnými panely. Schodiště je umístěno do rohu severní stěny. Výhledy skrze velkorysá okna doplňuje volné rozložení nábytku.

Energie

Z hlediska energetického jsou okna orientována nejvíce na jih, poté západ a východ. Proti přehřívání interiéru jsou opatřena stínící exteriérovou roletou. Jejich otvíravost je rozdělena do dvou typů. V prvním patře vstupujeme na zahradu a terasu přes klasická dveřní okna. V patrech je větrání zajištěno jen neprůhledným panelem o šířce 300mm. Tvarem vytápěné části se blížíme krychli. Teplo zajišťuje kotel umístěný v technické místnosti suterénu. Severní fasáda se díky sklonu střechy stává nejmenší ochlazovanou plochou, naopak jižní, akumulační stěna je největší.

Technické řešení

Pro obvodové zdivo jsme zvolili cihlu Porotherm 50 Hi Profi. Návrh počítá s minimem příček ve vstupním patře a oddělením koupelny od schodiště. Velmi nízký sklon střechy je vyřešen skládanou krytinou od společnosti Bramac, která umožňuje práci až s úhlem 7°. Spádnice směřuje k severní straně, kde odvodnění navazuje na svod podél vnitřních stěn koupelen a toalety. Tloušťkou stropu při rozponu 6,5 m se vejdeme do 400 mm. Nadokenní překlady nepřesahují rozpon 3m.

Kvantifikace

Zastavěná plocha: 43 m2

Obestavěný prostor: 485 m3

Užitková plocha: 88 m2

 

Další projekty