Apropos Architects

AA

 

2021 Bydlení Interiér Sportovní Urbanismus

Byty v Rokytnici

Návrh dvou domů
Rokytnice v Orlických horách, Česká Republika, 2020 – probíhající

Ing. arch. Tomáš Beránek

V dnešní době mnoho lidí začíná přemýšlet o šetrnějším životě v souladu s přírodou. Návrat ke kořenům a únik z krajiny velkoměsta do panenské přírody Orlických hor při zachování současných požadavků na pohodlí může nabídnout právě Eko farma Rokytnice, přibližuje život na venkově a zároveň se snaží vzdělávat a bavit.

Území navrhované farmy leží na jihozápadním svahu Orlických hor severozápadně od Rokytnice v Orlických horách, v místní části Horní Rokytnice. Území je charakteristické rozmělněnou zástavbou různě velkých stavení využívaných k zemědělství nebo k rekreaci. Území je z jihu přístupné ze silnice 319 vedoucí do Rokytnice. Na většině území se nachází louky, uprostřed se

nachází stavební parcela se zbytky zemědělského stavení zarostlá náletovou vegetací. Z východu, jihu a západu jsou parcely ohraničeny loukami a pastvinami, ze severu lesem.

Území navrhované farmy je rozděleno na dvě části, rozlehlejší část je věnována naučné stezce, která postupně prochází jednotlivými částmi území. Ve středu území je menší pobytová část, sloužící hlavně k relaxaci.

Naučná stezka začíná na jihovýchodě území poblíž silnice, což umožňuje snadný přístup i návštěvníkům, kteří nejsou ubytováni přímo v apartmánech. Vstup na stezku představuje branka na pastvinu. Cestou s pozvolným stoupáním se návštěvník dostane k prvnímu naučnému bodu, kde se dozví něco o tradičním chovu ovcí a dalších původně chovaných zvířatech. Další zastávka na cestě pastvinou se nachází před biotopem s původními druhy rostlin a živočichů.

Cesta pak dále pokračuje směrem k nejvyššímu bodu území, kde se nachází louka s místními druhy travin a bylin. U cesty z kopce se pak nalézá malé dětské hřiště inspirované druhy místních zvířat a postavené z místních materiálů.

Pobytová část se nachází v srdci území s výhledem na Rokytnici a východní Čechy. Dva objekty zde navržené svým charakterem odkazují na původně užívané zemědělské stodoly a hospodářská stavení. Uvnitř “stodol” se skrývá celkem 12 apartmánů různých velikostí se samostatným vchodem a soukromou předzahrádkou.

Budovy jsou vestavěné do svahu, podzemní patro je zde jakousi podezdívkou pro dřevěnou nadzemní část stodoly s nadzemním patrem a obytným podkrovím. Jihozápadní část podzemního patra je díky morfologii terénu obnažena. V kamenné podezdívce jsou navržena dřevěná vrata, za kterými se skrývá vchod a okna do apartmánů v podzemní části budov.

Nadzemní část je řešena jako jedna homogenní hmota z vertikálních dřevěných lamel zbarvených do tmavě šedé až černé barvy, za kterou se skrývají okna.

Lamely se v některých částech dají otevřít či posunout aby umožnily nenásilně

pustit do budovy více světla aniž by narušily charakter krajiny. Hmotou i použitým materiálem a zbarvením stavby odkazují na charakteristickou místní hospodářskou architekturu, zejména kamennou podezdívkou a dřevěnou nadzemní částí s vysokým sklonem střechy krytou tmavou pálenou taškou.

Černá barva v místní krajině působí mnohem méně výrazným dojmem než často nově postavené dřevostavby barvené do světle hnědých až béžových odstínů. Pro kamennou podezdívku bude použit místní kámen z lomu Masty (amfibolit) nebo z lomu v Jablonném nad Orlicí (granodiorit).

Ke stavbám patří již zmíněný biotop opatřený malým molem k pozorování místních obojživelníků a rostlin. Součástí areálu jsou také malé bylinkové zahrádky. Venkovní relaxaci nabízí slunná terasa s ohništěm. Budovy jsou obsluhovány pěšinami, které umožňují snadný přístup od parkoviště k jednotlivým apartmánům.

Další projekty