Apropos Architects

AA

 

2022 Interiér Kanceláře Ocenění Soutěž Sportovní Správa Veřejné

Plavecký Bazén Borská Pole

Odměna v otevřené architektonické soutěži
Plzeň, Česká Republika, 2022

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Tomáš Beránek
,
MSc. Arch. Rudolf Nikerle

Spolupráce: Ing. arch. Magdaléna Havlová, Bc. Laura Lukáčová, Bc. Kryštof Jireš

Oceněný soutěžní návrh plaveckého bazénu na Borská Pole do Plzně.

ANOTACE

Kompozice nově navrženého plaveckého bazénu, který se rozprostírá podél tramvajové trati a nově regulovaného parkovacího domu, vytváří směrem na jih, do zeleně otevřený polo-blok umožňující velkorysé venkovní prostranství plaveckého areálu.

Urbanistická koncepce celku harmonicky dotváří řešené území a začleňuje se do formy budoucí zástavby sousedních bloků. Orientace vnitřních i venkovních prostor naplno využívá atraktivní výhledy do přilehlé zeleně, jižní slunce a zároveň takto posazená hmota cloní plavecké haly i venkovní areál od přilehlé komunikace na sever od řešeného pozemku.

Ambicí návrhu je vytvořit ikonický dům, který bude jasně rozeznatelný a zapamatovatelný. Do území usazujeme „horizontální“ dominantu – bílou, jemně zvlněnou rytmizovanou linku, která tvoří jasnou uliční fasádu plující nad vzdušným transparentním parterem objektu.

Dům je usazen do svažujícího se terénu, který využívá k optimálnímu rozvržení vnitřních prostor.

Horizontální typologické řešení domu bylo zvoleno z následujících důvodů:

  • Optimální provozní řešení a návaznosti vnitřních, ale i venkovních prostor
  • Jasné vymezení se vůči územní studii lokality a její respektování
  • Nejlepší možné využití pozemku pro velkorysý vstupní předprostor a venkovní bazény a sportoviště v návaznosti na atraktivní zeleň na jih od plaveckého areálu.
  • Srozumitelná a čistá etapizace etap A a B při zachování plného provozu etapy A během realizace etapy B.

Celá hmota je komponována dvěma křídly, první křídlo je ortogonálně orientováno k jihu a je zde  pragmaticky uspořádána bazénová hala a k ní pod úhlem přiléhá druhé křídlo, které je tvořeno šatnovým traktem, kavárnou, tělocvičnou a fitness.

Tento jednoduchý princip umožňuje snadné prodloužení východní části domu přistavěním etapy B při zachování ideálních provozních návazností na šatny, vstupní halu a venkovní prostranství.

Objekt je navržen v optimální velikosti vzhledem k zadanému provozu – především provozu plaveckých hal. Drobné úpravy / optimalizace celé hmoty jsou v závislosti na přesných budoucích požadavcích zadavatele bez problémů možné.

Ortogonálně orientovaná hmota plavecké haly a vstupních prostor se v severní části území odklání od tramvajové trati a vytváří velkorysý nástupní předprostor – náměstí přilehlé tramvajové trati se zastávkou „Technická“. Zde se nachází i hlavní vstup do novostavby, který zdůrazňuje důležitost tohoto prostranství.

KONCEPT, KONTEXT & URBANISMUS

Pozemek určený k umístění plaveckého bazénu „Borská Pole“ se nachází v městské části Plzeň-Bory na jih od centra města, v bezprostřední blízkosti areálu Západočeské univerzity. Navržený kompaktní objekt ctí regulaci stanovenou územní studií a respektuje formát a měřítko jednotlivých navržených bloků.

Kompozice nově navrženého plaveckého bazénu, který se rozprostírá podél tramvajové trati a nově regulovaného parkovacího domu, vytváří směrem na jih, do zeleně otevřený polo-blok umožňující velkorysé venkovní prostranství plaveckého areálu.

Urbanistická koncepce celku harmonicky dotváří řešené území a začleňuje se do formy budoucí zástavby sousedních bloků. Orientace vnitřních i venkovních prostor naplno využívá atraktivní výhledy do přilehlé zeleně, jižní slunce a zároveň takto posazená hmota cloní plavecké haly i venkovní areál od přilehlé komunikace na sever od řešeného pozemku.

Ambicí návrhu je vytvořit ikonický dům, který bude jasně rozeznatelný a zapamatovatelný. Do území usazujeme „horizontální“ dominantu – bílou, jemně zvlněnou rytmizovanou linku, která tvoří jasnou uliční fasádu plující nad vzdušným transparentním parterem objektu.

Dům je usazen do svažujícího se terénu, který využívá k optimálnímu rozvržení vnitřních prostor.

Horizontální typologické řešení domu bylo zvoleno z následujících důvodů:

  • Optimální provozní řešení a návaznosti vnitřních, ale i venkovních prostor
  • Jasné vymezení se vůči územní studii lokality a její respektování
  • Nejlepší možné využití pozemku pro velkorysý vstupní předprostor a venkovní bazény a sportoviště v návaznosti na atraktivní zeleň na jih od plaveckého areálu.
  • Srozumitelná a čistá etapizace etap A a B při zachování plného provozu etapy A během realizace etapy B.

Celá hmota je komponována dvěma křídly, první křídlo je ortogonálně orientováno k jihu a je zde  pragmaticky uspořádána bazénová hala a k ní pod úhlem přiléhá druhé křídlo, které je tvořeno šatnovým traktem, kavárnou, tělocvičnou a fitness.

Tento jednoduchý princip umožňuje snadné prodloužení východní části domu přistavěním etapy B při zachování ideálních provozních návazností na šatny, vstupní halu a venkovní prostranství.

Objekt je navržen v optimální velikosti vzhledem k zadanému provozu – především provozu plaveckých hal. Drobné úpravy / optimalizace celé hmoty jsou v závislosti na přesných budoucích požadavcích zadavatele bez problémů možné.

Ortogonálně orientovaná hmota plavecké haly a vstupních prostor se v severní části území odklání od tramvajové trati a vytváří velkorysý nástupní předprostor – náměstí přilehlé tramvajové trati se zastávkou „Technická“. Zde se nachází i hlavní vstup do novostavby, který zdůrazňuje důležitost tohoto prostranství.

Parkovací dům

Navržená regulace parkovacího domu uvažuje s jednoduchým lineárním objektem o třech parkovacích patrech. Kapacita navrženého objektu je uvažována ca. 90 parkovacích stání. Střecha parkovacího domu je nabízena pro veřejně přístupná sportoviště (basketball, fotbal, volejbal), která v blízkosti univerzitního areálu zcela jistě naleznou využití. Nízká podlažnost parkovacího domu umožňuje snadný přístup na pobytovou střechu.

V severní části parkovacího domu, orientované do nově vzniklého náměstí uvažujeme s umístěním komerčních pronajímatelných prostor (kavárna, bar, kadeřník, jiné.).

Pěší stezky, které v současnosti přes nezastavěné území prochází, budou odvedeny do nově vzniklé pěší zóny mezi objektem bazénu a parkovacího domu. V této ulici je vysazena vzrostlá zeleň, jsou zde umístěny lavičky, fasáda parkovacího domu je navržena pro popínavé rostliny a je zde situován i samostatný venkovní vstup pro vnější část areálu etapy B.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Z hlediska dispozice ctí objekt plaveckého bazénu „Borská Pole“ horizontální koncept návrhu.

Vstup do objektu je umístěn na úrovni předprostoru přiléhající k  tramvajové trati v severní části území. Je zde situováno zádveří, vstupní foyer, recepce a její zázemí. V přilehlých prostorách jsou umístěny i komerční pronajímatelné prostory. Ze vstupního foyer je přímá návaznost jak na tribunu plavecké bazénové haly tak i do „suché“ části kavárny.

V 1.NP podél tramvajové trati je umístěna páteřní pasáž, vnitřní komunikace, která jednotlivé prostory objektu propojuje. Je zde napojena i budoucí etapa B – přímé propojení vstupních prostor a ubytovacího bloku.

Návštěvník bazénu projde ze vstupního foyer přes reprezentativní schodiště o patro níže na podlažní úroveň bazénů v patře plaveckých hal. Na hlavní vertikální komunikaci je zde napojen šatnový blok zakončený sprchami a hygienickým zázemím.

Ze sprchové části domu návštěvník projde do jižního vnitřního nároží, kde je umístěno komunikační foyer, ze kterého je možný přístup jak do plavecké bazénové haly etapy A, tak i do relaxační bazénové haly a venkovních prostor etapy B. Vstup do spa a wellness je možný přímo z bloku šaten a nebo přes relaxační plaveckou halu (turnikety).

Z komunikační chodby mezi bazénovými halami je i přímá návaznost po schodišti respektive výtahem do mokré (čisté) části kavárny v úrovni 1.NP. Kavárna má k dispozici terasu, orientovanou na jih propojenou s venkovním areálem pomocí schodiště.

V plavecké bazénové hale se nachází plavecký bazén o délce 25 m, vyplavávací bazén umístěný pod diváckou tribunou, zázemí plavčíků, sklady plaveckých drah a sportovního náčiní a v neposlední řadě v západní části i dětský výukový bazén, brouzdaliště a zázemí pro vaničkové plavání s kanceláří střediska plavecké výuky.

V relaxační bazénové hale etapy B se nachází multifunkční bazén s atrakcemi napojený na exteriér, tobogán délky 80 m, dětské brouzdaliště, ostrůvek s barem / drobným občerstvením, napojený okénkem na fasádě na venkovní prostory a lehátková část.

Wellness a spa nabízí návštěvníkům masáže se zázemím, sauny, Kneipův chodník, solárium a klidovou část s lehátky. Dále zde jsou k dispozici vlastní venkovní prostory – „meditační zahrádka“ s terasou, venkovními vířivkami a potůčkem pro Priessnitzovu léčbu (prokrvení končetin chůzí ve studené vodě).

V úrovni 1.NP etapy A se dále nachází tělocvična, fitness, infrasauna a hygienické zázemí. Ve 2.NP této části domu se nachází administrativní část – kanceláře orientované do vstupního předprostoru, archiv a technická místnost VZT, která obsluhuje objekt a bazénové haly.

V 1.NP etapy B se nachází vlastní vstupní prostory ubytovacího bloku, recepce, klubovna se zázemím, úložné prostory (zavazadla) a 5 pokojů. Zbylé pokoje jsou situovány v úrovni 2.NP. Ubytování nabízí celkem 60 lůžek.

V podzemích podlažích bezprostředně pod bazénovými halami (1.PP) se pro obě etapy zvlášť nachází technologie bazénů (filtry, čerpadla), vyrovnávací nádrže, technický velín a zázemí zaměstnanců (hygienické zázemí a šatny). V etapě B se na tomto patře dále nachází sklady a zázemí ubytovacího bloku (prádelna, sušárna, lůžkoviny). Dále je zde situován i dojezd tobogánu, který je napojen na vřetenové schodiště vedoucí zpět do relaxační plavecké haly a dále nahoru na podestu tobogánu pro další jízdu.

V rámci Etapy A bude realizováno i 2.PP, ve kterém se nachází podzemní garáž pro 41 vozů, sklady (materiál, nábytek), odpadové hospodářství a technické místnosti objektu (elektro-silnoproud, slaboproud, baterie fotovoltaiky), připojení horkovodu – technická místnost UT. Dále jsou zde situovány i řemeslné dílny správy objektu.

Vjezd do podzemní garáže (krytou rampou) se nachází hned v nároží bloku bezprostředně za hranicí parcely vedle parkovacího domu směrem k ulici Technická. Návštěvník přijede osobním vozem do 2.PP a vertikální komunikací při severní straně garáže vystoupá do vstupního foyer v úrovni 1.NP. Zaměstnanci využívající podzemní garáž rovněž využívají schodiště a výtahu pro přístup do kanceláří v úrovni 2.NP.

Kapacita podzemní garáže je dimenzována s přihlédnutím k okamžité kapacitě bazénu a k dostupnosti blízko položené MHD (tramvaj a autobus). V případě potřeby je možné podzemní garáž zvětšit. Další parkovací stání jsou nabízena v prostoru při obslužné komunikaci na jih od řešeného bloku. Je zde situováno i odstavné stání pro autobus. Tuto komunikaci je dle požadavků územního plánu nutné zachovat.

Zásobování objektu bude realizováno menšími vozy přes prostory podzemní garáže, popřípadě dočasným přistavením většího nákladního vozu do předprostoru hlavního vstup objektu na nově vzniklém náměstí.

VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ – VENKOVNÍ BAZÉNY A SPORTOVIŠTĚ

Samostatný přístup pro venkovní bazény a sportoviště se nachází z ulice mezi plaveckým bazénem a parkovacím domem. Vstupní prostory, pokladna, šatny, hygienické zázemí a skříňky pro venkovní část areálu jsou situovány v objektu přistavěném k zastřešení garážové rampy etapy A. Tento objekt je jemně vysazen do prostoru přístupové ulice a na jeho střeše je umístěno sportoviště – beachvolejbalové hřiště. Celá východní část tohoto objektu, orientovaná směrem k venkovním bazénům je navržena jako dřevěná pobytová tribuna, určená k odpočinku, posezení a pozorování plaveckého areálu. Zároveň je takto odcloněn objekt garážové rampy a nabídnuta další sportovní a pobytová plocha (lehátka) pro návštěvníky venkovního areálu.

Nabídka venkovních bazénů představuje venkovní plavecký bazén, který zrcadlí sportovní plavecký bazén ve vnitřní hale. Dále se zde nachází multifunkční, relaxační venkovní bazény, protiproud-divoká řeka, dětská skluzavka a brouzdaliště.

V jižní části venkovního prostranství se nachází pobytová louka a stoly na ping pong. Ve východním cípu celého areálu je odděleně situována výše popsaná meditační zahrádka náležící k wellness a spa.

V rámci zadání je určena k řešení i část území (parcely) na jih od závazné uliční čáry „bloku 1“ definovaného územní studií: „Plzeň, zelený trojúhelník jih“. Dle této studie a vyjádření zadavatele soutěže v odpovědích na otázky soutěžících je tato uliční čára nepřekročitelná a závazná a není možné do této části řešené parcely umísťovat jakoukoliv část plaveckého areálu i když by to znamenalo významné zvětšení (a zlepšení) venkovních prostranství určených objektu. Navržené řešení projektu (umístění vjezdu do garáže) tuto variantu zcela nevylučuje a pokud by v budoucnu došlo k úpravě regulativů, je velice jednoduše možné i tuto jižní část parcely k areálu připojit.

Navržené řešení se snaží jižní část parcely pojmout jako součást přilehlého zeleného parku Západočeské univerzity. Je zde navržena vzrostlá zeleň a pěší a cyklistické stezky zlepšující průchodnost územím. Atraktivita lokality je pobídnuta umístěním venkovní přírodní posilovny – v současnosti velmi žádané atrakce. V rámci krajinných úprav jsou zde navrženy i vodní prvky, které budou sloužit pro hospodaření s dešťovými vodami nejen plaveckého bazénu, ale potenciálně i sousedních objektů.

MATERIALIZACE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, FASÁDA

Novostavba plaveckého bazénu je navržena jako kombinace dvou konstrukčních systémů.

Podzemní podlaží objektu a uliční a střední trakt domu v úrovni podlaží bazénových hal (-3.50 m) – prostory v kontaktu s rostlým terénem – jsou uvažovány jako masivní systém, který kombinuje monolitický železobeton, železobetonové sloupy a zděné vnitřní stěny. Tento sokl tak tvoří „opěrná“ záda domu vyrovnávající terénní rozdíl parcely. Strop v úrovni pod 1.NP (vstupní podlaží) je rovněž navržen jako monolitický.

Konstrukce vyšších podlaží nad bazénovými halami a nad tělocvičnou – pomyslné „víko“ nad transparentním parterem domu je vyneseno jako systém tvořený dřevěnými lepenými sloupy a nosníky.

Toto řešení bylo zvoleno z důvodu zjevných výhod, které ekologičnost, racionalita a rychlost takovéto výstavby přináší. V neposlední řadě je dřevo v interiéru objektu teplý materiál, který zjemňuje jinak chladné keramické obklady, dlažby a pohledové betonové povrchy. Dřevěné konstrukce budou důsledně ošetřeny proti vodě (i když s ní nepřijdou nikdy přímo do kontaktu). Kontrolovaný systém VZT zajišťuje konstantní odvod vlhkosti ze vzduchu, která se v bazénových halách tvoří.

Fasáda objektu je tvořena transparentním parterem v úrovni 1.NP a bazénového podlaží, který nabízí atraktivní průhledy z bazénových hal ven do přilehlého parku a maximální možný kontakt s okolními prostranstvími, který vybízí ke vstupu do objektu.

2.NP objektu je obloženo bílým prohýbaným perforovaným plechem, který po celé délce objektu v pravidelném rytmu mezi sloupy nosné konstrukce fasádu jemně vlní a odkazuje tak na vodní hladinu. Jedná se o lehkou provětrávanou fasádou. V částech fasády perforovaný plech plní funkci obkladu před souvrstvím tepelné izolace, v částech jsou v plechu přiznaná okna (kanceláře a ubytovací blok), v částech vytváří fasádní obklad clonu před komunikačními prostory (2.NP) a v částech pomáhá zakrýt technologie – prostor nad plaveckou bazénovou halou, kde se nachází rozvody a napojení VZT spolu s fotovoltaikou.

Vnitřní povrchy jsou navrženy z protiskluzných keramických dlažeb a kvalitních obkladů. Interiér domu tvoří kombinace základních, kvalitních trvanlivých materiálů. Samotné bazény jsou navrženy jako nerezové.

Zastínění prosklených ploch oken, především na jižní fasádě objektu je realizováno pomocí exteriérových ZIP screenových rolet.

 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Technické místnosti určené pro provoz objektu jsou situovány ve 2.PP v prostorách pod etapou A. Jako zdroj tepla je uvažováno připojení na přilehlý rozvod horkovodu. V objektu jsou navrženy úsporné LED zdroje osvětlení. Část spotřeby elektrické energie bude dotována z fotovoltaických panelů umístěných na střeše objektu. Alternativně je možné uvažovat solární kolektory pro podporu ohřevu TUV.

Centrála VZT je situována ve 2.NP v prostoru středního traktu, ze kterého jsou dobře dostupné stoupavé šachty do nižších podlaží i jednotlivé bazénové haly v etapách A a B. Samozřejmostí navržené VZT je rekuperace tepla odpadního vzduchu.

Objekt důsledně hospodaří s dešťovou vodou. Střechy domu jsou navržené jako extenzivní zelené – to mimo jiné pomáhá chladit souvrství pod fotovoltaickými panely, které se tak nepřehřívají. Extenzivní zelené střechy skvěle zadržují dešťové vody, které jsou dále přes usazeninové jímky svedeny do retenční nádrže v prostoru venkovního areálu, ze které je napojen kapkový podzemní závlahový systém v souvrství trávníku, vzrostlých stromů na pozemku a květinových záhonů. Přebytky dešťových vod budou odvedeny do zasakovacího údolíčka v jižní části parcely (mimo areál). Jedná se o systém jezírek a vsakovacích polí, které tvoří příjemný krajinný prvek a jsou dotovány ze střechy a vnějších zpevněných ploch plaveckého bazénu. Teoreticky je možné do tohoto systému připojit i dešťové vody z dalších sousedních objektů (např. objekt Fakulty aplikovaných věd) a celým systémem dotovat závlahu parku přilehlého Západočeské univerzitě.

ETAPIZACE

Navržená novostavba plaveckého bazénu je jednoduše a jasně dělena na etapu A a etapu B.

V Etapě A bude realizována plavecká bazénová hala se vstupními prostory, tribunou, křídlem se šatnami, tělocvičnou, fitness, kavárnou a administrativním zázemí. V podzemních prostorách budou realizovány technické a technologické prostory a podzemní garáž. V ekonomické rozvaze záměru by bylo možné zvážit alternativní řešení parkovacích ploch bazénu mimo podzemní garáž. Jako možnost by se nabízelo například využití nově navrženého parkovacího domu nebo rozmístění parkovacích stání do přilehlého okolí. Plavecký bazén je výborně obsloužen MHD, která individuální automobilovou dopravu vhodně doplňuje v jisté míře i nahrazuje.

V Etapě B bude ze strany šatnového bloku a sportovní haly přistavena relaxační plavecká hala, wellness, spa a ubytovací blok.

Budou realizovány venkovní úpravy, dokončena přístavba zastřešeného vjezdu do podzemní garáže (šatny, tribuna, hygienické zázemí, pokladna a pobytové plochy na střeše.)

Etapa A je navržena tak, že je možné bezproblémové propojení etapy B přes šatnový blok, respektive chodbu v 1.NP. Tělocvična v 1.NP ani šatny na patře bazénových hal přístavbou etapy B nijak neutrpí. Během realizace etapy B nebude provoz etapy A žádným způsobem narušen.

 

Další projekty