Apropos Architects

AA

 

2017 Interiér Kanceláře Kultura Ocenění Soutěž Správa Veřejné

Obecní dům Moravské Bránice

1. Místo ve veřejné architektonické soutěži
Moravské Bránice, Česká republika, 2017 – probíhající

Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Tomáš Beránek

Navržené objekty navazují na charakter historické zástavby obce Moravské Bránice – Návrh je inspirován principem místní zástavby, který využívá podélných parcel a dále je člení na menší vnitřní prostranství.

Na podlouhlou parcelu jsou umístěny dva domy – obecní dům a požární zbrojnice – vymezující svým tvarem přilehlé veřejné prostory. Ambicí návrhu je vytvořit silné centrum vesnice.

Obecní úřad ustupuje od hlavní komunikace, která prochází obcí. Vzniká tak velkorysé náměstí určené nejširšímu spektru společenského života Moravské Bránice.

Požární zbrojnice je umístěna na opačném konci parcely a doplňuje frontu historické návsi obce. Na prostoru mezi obecním domem a požární zbrojnicí vzniká technický dvůr a zahrada.

Další projekty