Apropos Architects

AA

 

2014 Soutěž Veřejné

Pavilon goril

Soutěžní návrh
ZOO Praha, Česká republika, 2014

Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Tomáš Beránek

Konceptem nově navrženého pavilónu goril je princip inverzního amfiteátru, ve kterém na rozdíl od amfiteátru klasického je geometrie tribun orientována obráceně – ven z oblouku a zprostředkovává tím návštěvníkovi „nekonečný“ – panoramatický pohled na jeviště – expozici goril, která audienci obklopuje.

Druhý významný princip, který je v návrhu uplatněn, je využití stávajícího mírně svažitého terénu do nějž je objekt zapuštěn a v něm ukryt. Tím návrh navazuje i na další významný rys, propůjčený z typologie amfiteátru – práci se svažitým terénem – objekt je zasazen do svahu zcela přirozeně a splývá se svým okolím. Při pohledech z dálky působí pavilón jako negativní otisk v terénu spíše než nově postavený dům.

Díky tomuto aspektu je možné maximálně využívat zatravněnou zelenou „piknikovou“ střechu, která nabízí výhledy do venkovních výběhů zvířat (goril a žiraf), na protilehlý severní cíp Zoo, na usedlost Sklenářka, na Vltavu a na sídliště „Na Babě“ na protilehlém břehu řeky.

„Nejlepší pavilon v Zoo je ten, který není vidět.“

Další projekty