Apropos Architects

AA

 

2019 Bydlení Interiér Realizované

Rodinný dům ve Slivenci

Návrh rodinného domu
Praha Slivenec, Česká republika, 2016 – 2019

Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Tomáš Beránek

Foto: Studio Savec

Dům pro rodinu s dvěma dětmi a jednou lodičkou.

Koncept rodinného domu ve Slivenci je založen na harmonickém usazení racionálně formované hmoty domu na výrazně zelení porostlém pozemku a maximálního využití východo-západní orientace parcely.

Dům je jako loď zakotven v optimální poloze uprostřed sadu, na parcele, která využívá východní a západní slunce a usměrňuje pohledy z interéru do vegetací bujícího pozemku, charakteristického v severní části vzrostlými borovicemi a ovocnými stromy (třešně a jabloně) v části jižní.

Základní objem domu (12 x 9 x 6.5 m) je umístěn ve 2/3 hloubky pozemku na vzdálenějším konci od ulice Ve Smrčině a je dálé tvarován odebíráním (krytý vstup a terasa rodičů) a přidáváním hmoty (střešní terasa). Tímto principem je dosaženo elegantního, členitého tvaru, který je jako socha formován dle potřeb svých uživatelů a zároveň je ve své podstatě blízký jednoduchému, energeticky úspornému a hmotově kompaktnímu kvádru.

Fasáda domu je pojednána šedou omítkou s různou hrubostí a metalickým nátěrem, která dům pomáhá lépe “usadit” do zeleně a zároveň jeho hmotu zjemňuje a odlehčuje. Vykouslé niky a ostění teras jsou naopak pojednány světlými tóny omítky nebo dřevěného obkladu a pomáhají tak prosvětlit kouty domu. Hrubozrnná omítka s metalickým nátěrem v kontrastu se stínícími prvky z hladkého pohledového betonu propůjčuje domu krásnou měnící se strukturu.

Monochromatická barevnost omítek domu a relativní jednoduchost fasád ctí tradici nedalekých barrandovských funkcionalistických vil a naopak nechává uživatelům volnou ruku při výběru a zařízení barevnosti interiéru.

Střešní chrliče z pohledového betonu odvodňují ploché střechy a při pohledu z interiéru je voda stékající po řetezech živelným obrazem přírody. Povrchy střešních a zahradních palub jsou navrženy z termicky upraveného dřeva. Estetika a materializace střešní terasy je navržena v kontextu (investorem oblíbené) estetiky kapitánského můstku / lodní paluby. Komín krbu, který svým tvarem evokuje komín parníku je doplněn kapitánským můstkem s kormidlem připevněným na zábradlí terasy. Kapitán domu má odsud dokonalý přehled a výhled na široké i blízké okolí.

Další projekty