Apropos Architects

AA

 

2015 Soutěž Veřejné Vzdělávací

Biocentrum & Globcentrum

Soutěžní návrh
Praha Albertov, Česká Republika, 2015

Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Tomáš Beránek

Urbanistická koncepce návrhu je založena na struktuře stávající zástavby univerzitního kampusu, který je tvořen honosnými palácovými objekty.  Jedná se o domy velkorysého měřítka, které jsou zcela jasně a precizně usazeny do půdorysu území a tvoří kompaktní celek.

Tuto charakteristiku přebírají I navržené “paláce” Biocentra a Globcentra, které typologicky odkazují na okolní zástavbu a dostavují již téměř 100 let nedokončený univerzitní kampus.

Biocentrum a Globcentrum jsou navrženy jako dva velkorysé átriové domy navazující svou velikostí a výškou zástavby na stávající strukturu města.

Další projekty