Apropos Architects

AA

 

2011 Bydlení Soutěž

Kay e Sante nan Ayiti

Soutěžní návrh, sociální bydlení
Haiti, 2011

Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Tomáš Beránek, MgA. Martin Gabaš

Další projekty