Apropos Architects

AA

 

2014 Bydlení Interiér Rekonstrukce

Rekonstrukce podkroví

Studie rekonstrukce podkroví
Horšovský Týn, Česká Republika, 2015

Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová

Rekonstruované podkroví se nachází v dvoupodlažním rodinném domě z první poloviny 20. století v Horšovském Týně v Západních Čechách.

Jedná se o transformaci současné půdy, fungující jako čistě úložný prostor na obytnou(é) místnost(i).

Důležitý návrh-ovlivňující fakt představuje požadavek provést veškeré úpravy střechy (zateplení, střešní okna) tak, aby nebylo nutné přeskládat střešní krytinu a do nedávno rekonstruované střechy se tak co nejméně zasahovalo.

Zároveň z důvodu blízkosti památkové zóny bylo v zadání stanoveno omezení zásahů do formy zastřešení domu pouze na jižní část střechy směřující do soukromé zahrady se vzrostlou zelení. Nedojde tak k narušení kontextu ve vztahu k okolní zástavbě a ulici.

Hlavním konceptem návrhu je velkorysé otevření podkrovního prostoru, který je ponechán jako jeden celek a jediné jeho dělení představují dvě hmoty – oddělená koupelna a uzavřené schodiště, které do prostoru půdy vstupují a při východním štítu domu si z něj kus ukrojí.

Druhým významným bodem návrhu je velké (posuvné) střešní okno uprostřed jižní plochy střechy. Otevření okna umožňuje vytvoření pomyslné lodžie v prostoru podkroví a propojení interiéru s exteriérem – především v letních měsících, kdy bude podkroví nejvíce užíváno. Okno je do střechy zasazeno ve smyslu co nejméně výraz domu drobit malými otvory a raději provést jeden velkorysý zásah. Zastínění okna je realizováno pomocí exteriérových textilních žaluzií (markýz).

Viditelné části krovu jsou ošetřeny bílým nátěrem čímž se podílí na bílém, čistém charakteru interiéru, kdy přítomnost dřeva je “prozrazena” pouze jeho strukturou a podélnými prasklinami v jednotlivých trámech krovu.

Zároveň toto řešení ponechává větší volnost v zařízení interiéru nábytkem, kdy je možné vybrat širší pestrost materiálové palety, aniž by se celkový dojem z prostoru rozdrobil na divokou barevnou směs.

Další projekty