Apropos Architects

AA

 

2021 Bydlení Interiér Ocenění Realizované Soutěž

Nájemní bytový dům v Sargans | Residenz Eisenerz

1. Místo v architektonické soutěži
Sargans, Švýcarsko, od 2016 do 2020, realizováno,  

Ing. arch. Michal Gabaš,
Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová,
Ing. arch. Tomáš Beránek
Fotografie: AlexShootsBuildings

Nájemní bytový dům Residenz Eisenerz se nachází ve městě Sargans ve Švýcarsku. Okolní horská krajina a místní narůžovělý kámen jsou jedním z hlavních inspirací procházející celým projektem.

 


 

Nájemní bytový dům se nachází ve městě Sargans v kantonu St. Gallen ve Švýcarsku, na průsečíku tří velkých údolí, které zde vytváří mezi jinak strmými vrcholky Alp úrodnou nížinu. V bezprostřední blízkosti leží Lichtenštejnské knížectví a známá lyžařská střediska.

Původním zadání bylo zrekonstruovat starý svépomocí postavený rodinný dům, který byl už ale na konci své životnosti a nevyhovoval požadavkům majitele. Po dohodě s investorem, jeho rodinou a statikem, bylo rozhodnuto, že dům bude odstraněn a bude navržen dům nový. Pro získání nejkvalitnějšího řešení byla uspořádána vyzvaná architektonická soutěž. V soutěži jsme se umístili na 1. místě a v roce 2016 jsme začali pracovat na dalších fázích projektu.

Kontext, inspirace, klíčové koncepce při vytváření návrhu 

Okolní masivy hor se staly jednou z hlavních linek projektu, která prochází celým návrhem. Vrcholky hor jsou důležitými body, na které jsou orientovány výhledy z pokojů a utváří tak formu a půdorys domu. Narůžovělý kámen Verrucano-Schiefer, který se v okolí objektu četně vyskytuje se stal předobrazem pro materializaci fasády a vnitřních prostor. S ohledem na udržitelnost a ekologii byla navržena velmi kompaktní obálka celého objektu. Dům působí jako vysekán z kamene, jednotlivé plochy fasád jsou definovány různými povrchy omítky a rozehrávají hru světla a stínu. Barva domu se v průběhu dne mění od světle šedivé při ranním rozbřesku až po růžovou při západu slunce.

Konceptem domu bylo i nájemní bydlení, které určovalo specifické řešení prostor a materiálů. Použité materiály museli být kvalitní, dlouhodobě odolné a neutrální tak, aby splnily očekávání rozdílného spektra obyvatelů. Vnitřní řešení prostor muselo být přehledné a využití pokojů variabilní. Schodišťový prostor, terasy a venkovní společné prostory jsou místem k pozdravení a setkávání. 

Prostorové řešení

Jádrem a srdcem objektu je schodiště s výtahem, které je umístěno uprostřed domu. Fasáda je tak k dispozici pro jednotlivé byty, které disponují velkorysými půdorysy s několikastrannou orientací místností, dostatkem denního světla a výhledy, a to i z často přehlížených místností domu jako jsou koupelny a kuchyně.

Kompozičně jsou byty navrženy na stejném principu – bez slepých chodeb a s přímým propojením na obývací prostory. Díky tomu je při vstupu do bytu vždy zaručen průhled ven na okolní krajinu. V bytech není dodrženo rozdělení na pobytovou a spací část, pokoje jsou přístupné i z obývacího pokoje čímž je dosaženo zefektivnění plochy bytu. 

Obyvatelé domu byli vybráni přímo majitelem objektu a stali se jimi i jeho přátelé nebo rodinní příslušníci. Viladům tak funguje jako jeden velký organismus, kde se i přes individuální bydlení obyvatel, lidé často potkávají a povídají si. Byty přízemní mají k dispozici soukromé předzahrádky, byty v patře disponují každý dvěma terasami. Největší byt v horním podlaží má terasu po celém svém obvodu a z vířivky umístěné na jeho střešní terase je výhled na všechny okolní horské vrcholky. Všem obyvatelům domu slouží grilovací místo se zahradou, kde se pravidelně pořádají společné večery.

V podzemní garáži je sedm parkovacích stání pro auta, která mají dobíjecí stanice pro elektromobil a osm parkovacích míst pro kola. Další parkovací stání pro kola se nachází na terénu při vstupu do objektu. Ve Švýcarsku se běžně počítá jedno stání pro kolo na každý pokoj v domě.

Způsoby konstrukce a hlavní materiály užité v projektu 

Navržený dům je založen na pilotech jdoucích do únosné vrstvy podloží do hloubky 16-20 m. Spodní stavba je navržena jako bílá vana. Vertikální nosné konstrukce a stropní desky jsou navrženy jako monolitické, železobetonové. Toto řešení vyhoví nárokům na opatření proti zemětřesení, navržený objekt se totiž nachází v 2. zóně bezpečnosti. Obálka domu je zvenčí zaizolována, jsou použita dřevo-hliníková okna a je omítnuta těžkou cementovou omítkou s lehkou příměsí místního nadrceného kamene, který domu propůjčuje lehce nachový železný odstín. Atika, lodžie a místa, kde hmota domu ustupuje do pozadí jsou pojednána vertikálně proškrabovanou omítkou. 

Společné prostory jsou realizovány z trvalých a hodnotných materiálů – černá ocel, pohledový beton a teraco na podlaze. Pohledový beton ve schodišti a koupelnách podtrhuje určitou surovost domu. Materializace objektu odkazuje jak na dlouholeté podnikání s kovy otce investora, tak na kontext a historii místa s okolními železnými doly v přilehlých horách. 

Jednotným jmenovatelem interiéru pro nájemníky jsou minimalistické kuchyně s odolnými žulovými pracovními deskami, vícevrstvé dřevěné podlahy, vestavěné skříně, koupelny laděné do béžové a světle modré barvy. Vnitřní prostory tak svoji lehkostí splní rozličné požadavky jednotlivých nájemníků.

Energie

Dům je vzhledem ke své horské poloze a vztahu k přírodě navržen ve švýcarském ekologickém standardu Minergie. Jako hlavní zdroj energie slouží tepelné čerpadlo země-voda, v zahradě objektu jsou 4 x 85m hluboké vrty. Toto čerpadlo je poháněno a podporováno solární elektrickou energií ze střechy objektu. Přebytky této energie jsou využívány v provozu objektu, případně prodávány zpět do veřejné sítě. Jednotlivé byty jsou řízeně větrány. Čerstvý vzduch je přiváděn z úrovně střechy, pomocí vertikálních šachet je přes tepelný výměník distribuován do jednotlivých bytů. Interiér objektu je chráněn proti přehříváním pomocí externích fasádních žaluzií. Instalační boxy exteriérového zastínění jsou skryty v tepelné izolaci fasády a omítnuty. Rozvody vzduchotechniky jsou uloženy ve stropních deskách objektu. Přívod a odtah je realizován pomocí stropních mřížek.

 

Další projekty